Thủy phân dung dịch chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân mantozơ là:           

A.

A: 50%

B.

B: 45%

C.

C: 72,5%

D.

D: 55%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giả sử hiệu suất phản ứng là H. nmantozo = 0,1 (mol) 1 mantozo → 2Glu

Þ Sau phản ứng thủy phân, khả năng phản ứng tạo Ag tăng thành (1+H)100%

Þ 31,32 = 108.0,12.(1+H).100% Þ H= 45%  

Vậy đáp án đúng là: B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...