Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

- Thí nghiệm 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

Số trường hợp ăn mòn điện hóa là:             

A.

A. 2.        

B.

B. 1.        

C.

C. 4.        

D.

D. 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Điều kiền để xảy ra ăn mòn điện hóa là: 3 điều kiện bắt buộc

(1) Có các cặp điện cực khác nhau về bản chất, có thể là kim loại – kim loại, kim loại – phi kim. Kim loại hoạt động mạnh hơn đóng vai trò cực âm và bị ăn mòn.

(2) Các cặp điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua dây dẫn.

(3) Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

 

- Ở thí nghiệm 1: Không thỏa mãn điều kiện (1).

- Ở thí nghiệm 2: Thỏa mản.

- Ở thí nghiệm 3: Không thỏa mãn điều kiện (1).

- Ở thí nghiệm 4: Không thỏa mãn điều kiện (1).  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...