Tiến hành thí nghiệm với các chât X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau: Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

Glucozo, xenlulozo, etylamin, amilin.

B.

Saccarozo, triolein, lysin, amilin.

C.

Fructozo, amilopectin, amoniac, alanin.

D.

Saccarozo, tristearin, etylamin, glyxin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học của các chất để trả lời.

Hướng dẫn giải: - Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng,dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch img1 thấy tạo dung dịch màu xanh lam img2 loại A,C.

- T tác dụng với nước brom thấy kết tủa màu trắng img3 loại D.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...