Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào?

A.

Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

B.

Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi.

C.

Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D.

Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...