Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A.

Các loại dây dẫn

B.

Môi trường truyền dẫn

C.

Các thiết bị kết nối

D.

Phạm vi địa lí

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.