Tiêu hóa là quá trình:

A.

Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được

B.

Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra ATP

C.

Biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

D.

Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tiêu hóa là quá trình: Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...