** Một gen có 1620 nuclêôtit tham gia tổng hợp prôtêin. Khối lượng nước được giải phóng khi tổng hợp prôtêin nói trên là

A.

4788 đvC.

B.

4842 đvC.

C.

4824 đvC.

D.

4806 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4824 đvC.

Số phân tử nước được giải phóng :  - 2 = 268.

Khối lượng nước khi giải phóng để tổng hợp phân tử prôtêin là:

268 × 18 = 4824 (đvC).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.