Tìm img1 để giá trị lớn nhất của hàm số img2 trên đoạn img3là nhỏ nhất. Giá trị của img4thuộc khoảng?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Đặt img1 img2  Tính: img3  img4 img5  Ta có: img6( Theo t/c BĐT giá trị tuyệt đối). Suy ra: img7 Dấu img8 xảy ra khi :img9   

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.