Tìm giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 ?

A.

-1.

B.

1.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để tìm giá trị lớn nhất của hàm số này thì ta cần tìm giấ trị lớn nhất và nhỏ nhất cảu hàm số trong dấu giá trị tuyệt đối. Do đó ta cần xét đạo hàm : img1, img2. Khi đó ta có: img3. Do đóimg4 có giá trị lớn nhất bằng 3.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...