Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số img1.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Đặt img2, img3. img4, img5. img6. img7. img8, img9. Vậy img10.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.