Tìm giá trị nhỏ nhất img1 của hàm số img2 trên đoạn img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số trên đoạn img1. Ta có img2suy ra img3 Tính img4. Suy ra img5.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...