Tìm hệ số của img1trong khai triển img2 (img3,img4 nguyên dương), biết tổng tất cả các hệ số trong khai triển bằng img5.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  +) Đặt img1, tổng các hệ số trong khai triển là img2img3img4img5img6. +) Số hạng tổng quát trong khai triểnimg7img8. +) Hệ số của img9 trong khai triển tương ứng với img10. +) Vậy hệ số cần tìm là img11. Chọn A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...