Tìm m để hàm số img1 liên tục trên tập xác định của nó.

A.

img1 

B.

img1.        

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...