Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 2 lần rồi cộng với 10, được bao nhiêu chia cho 4 thì kết quả bằng 15.

A.

25

B.

35

C.

40

D.

20

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nếu số đó chỉ gấp lên 2 lần rồi cộng với 10 mà không chia cho 4 thì sẽ là: $15 \times 4 = 60$ Nếu số đó chỉ gấp lên 2 lần mà không cộng với 10 thì sẽ là: 60 – 10 = 50 Vậy số đó là: 50 : 2 = 25.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.