Tìm số bút bi mà Lan có theo sơ đồ sau:

A.

9 cái

B.

8 cái

C.

10 cái

D.

12 cái

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số bút bi mà Lan có là: $3 \times 3 = 9$ (cái) Đáp số: 9 cái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...