Tìm số giá trị nguyên của img1 để phương trình img2 có nghiệm trên img3 ?

A.

2

B.

5

C.

4

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1img2  Đặt img3img4  img5 img6. Suy ra img7 hay img8 img9  Phương trình trở thành : img10  Để phương trình đã cho có nghiệm trên img11 thì phương trình img12 phải có nghiệm img13. Suy ra img14, hay img15

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.