Tìm số lít nước mắm còn lại dựa vào sơ đồ bài toán sau:

A.

8 lít

B.

9 lít

C.

6 lít

D.

7 lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số lít nước mắm còn lại bằng $\frac{1}{4}$ số lít nước mắm ban đầu có. Vậy số lít nước mắm còn lại là: 32 : 4 = 8 (lít) Đáp số: 8 lít

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...