Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức img1 trên mặt phẳng img2 biết img3 thay đổi và luôn thoả mãn img4.

A.

Đường tròn tâm img1 bán kính img2.

B.

Đường tròn tâm img1 bán kính img2.

C.

Đường tròn tâm img1 bán kính img2.

D.

Đường tròn tâm img1 bán kính img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt img1img2img3.

Thay vào img4, ta có img5img6img7.

Vậy tập hợp điểm biểu diễn img8 là đường tròn tâm img9 bán kính img10.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...