Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên một đoạn có độ dài không vượt quá img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  * Ta có: img1img2img3. * Để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài không vượt quá img4 điều kiện là phương trình img5 có hai nghiệm phân biệt img6 thỏa mãn img7img8Điều kiện là: img9img10img11.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.