Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 để đồ thị hàm số img2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt img3, gốc tọa độ img4img5 sao cho tiếp tuyến tại img6 vuông góc với nhau.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

Không có giá trị img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số img1 với trục hoành là: img2. Suy ra đồ thị hàm số img3 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt khi img4. Khi đó img5 lần lượt có hoành độ là img6. Ta có img7, tiếp tuyến tại img8 vuông góc với nhau khi và chỉ khi img9 img10.

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.