Một gen có số chu kì xoắn là 75. Số liên kết hóa trị giữa axit và đường trong gen là

A.

479.

B.

1498.

C.

2999.

D.

2998.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2998.

Số nuclêôtit của gen có 75 chu kì xoắn là : 75.20 =1500.

Số liên kết hóa trị giữa axit và đường là Y = 2N − 2 = (2.1500) − 2 = 2998.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.