Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 để hàm sốimg2 có img3 điểm cực trị.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để hàm số có ba cực trị thì trước hết hàm số phải là hàm số trùng phương tức img1.   Ta có : img2. Hàm số có img3 cực trị khi và chỉ khi : img4 có img5 nghiệm phân biệt img6 img7  img8 img9 img10 img11. Vậy các giá trị cần tìm của m là :img12.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.