Tín hiệu chính để khởi động nhịp sinh học ở sinh vật là:

A.

độ ẩm.

B.

nhiệt độ.

C.

độ đài chiếu sáng trong ngày.

D.

trạng thái sinh lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

độ đài chiếu sáng trong ngày.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.