Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2a.  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

                          Gọi I, O lần lượt là tâm của hình lập phương và hình vuông ABCD thì AI là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương. Ta có: img1 , img2  img3  Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương là: img4   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...