Tính chất nào không phải của toluen ?                         

A.

Tác dụng với Br2/CCl4 (to, Fe).

B.

Tác dụng với Cl2 (as).

C.

Tác dụng với dung dịch KMnO4, to.

D.

Tác dụng với dung dịch nước Br2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...