Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của tia X và tia âm cực ?

A.

Làm phát huỳnh quang.

B.

Truyền theo đường thẳng.

C.

Có tác dụng ion hóa.

D.

Bị lệch dưới tác dụng của điện trường hoặc từ trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bị lệch dưới tác dụng của điện trường hoặc từ trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.