Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam biểu hiện rõ nhất và trực tiếp nhất là:

A.

Ở dạng địa hình.

B.

Ở khí hậu.

C.

Ở Bắc vĩ tuyến 160B.

D.

Ở Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở khí hậu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.