Tính chu vi của hình vuông sau:

A.

16cm

B.

8cm

C.

12cm

D.

20cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chu vi của hình vuông là: $4 \times 4 = 16\,(cm)$ Đáp số: 16cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.