Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 3cm.

A.

90$c{m^2}$

B.

9$c{m^2}$

C.

12$c{m^2}$

D.

66 $c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 3dm = 30cm. Diện tích hình chữ nhật là: $30 \times 3 = 90\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: 90$c{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.