Tính giá trị của biểu thức img1, với img2 và img3.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: phương pháp: Dựa vào tính chất của logarit. img1  Cách giải: img2

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.