Tính thể tích V của khối chóp S.ABC có độ dài các cạnh img1img2

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Với tứ diện ABCD có img1 thì công thức tính nhanh thể tích tứ diện là: img2 Áp dụng vào bài toán trên ta có: img3  

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.