Tính tích phân img1.

A.

 img1

B.

img1

C.

0

D.

 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:         Ta có img1.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.