Tính tổng diện tích img1 tất cả các mặt của khối đa diện đều loại img2 có cạnh bằng img3

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khối đa diện đều loại img1 là khối bát diện đều nên img2  img3Chọn đáp án B.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.