Tính trạng chiều cao thân do 1 cặp gen quy định. Cho cây thân cao lai với cây thân cao, F1 được 75% cây cao, 25% cây thấp. Lấy 2 cây thân cao F1, xác suất để được 2 cây thuần chủng là:

A.

1/9

B.

4/9

C.

100%

D.

9/16

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính trạng đơn gen P: cao x cao. F1: 3/4 cao : 1/4 thấp => A cao trội hoàn toàn a thấp. Cây thân cao: 1/4 AA : 2/4 Aa.

Chia lại tỉ lệ 1/3 AA : 2/3 Aa. Xác suất để được 2 cây thuần chủng là: 1/3 X 1/3 = 1/9.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...