Tổng img1 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1, (*) Thế img2 vào (*), ta được: img3, (1) Thế img4 vào (*), ta được: img5, (2) Cộng hai vế img6img7, ta được: img8img9  img10img11img12   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.