Tổng img1  bằng

A.

1

B.

0

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dãy img1 là cấp số nhân có img2 do đó img3.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.