Trên một sợi dây có sóng dừng ổn định, điểm nằm ở chính giữa một bụng và một nút cạnh nhau có biên độ dao động bằng:         

A.

nửa biên độ của bụng sóng.

B.

một phần tư biên độ của bụng sóng.

C.

một phần tám biên độ của bụng sóng.

D.

khoảng 0,7 lần biên độ của bụng sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Gọi điểm nằm chính giữa bụng và nút cạnh nhau là M. Có biên độ của M: img1, với x là khoảng cách từ M đến nút gần nhất. Vì M nằm giữa bụng và nút cạnh nhau nên img2. Suy ra img3, tức là xấp xỉ 0,7 lần biên độ của bụng sóng.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.