Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là

A.

UGU, UAA, UAG

B.

UUG, UGA, UAG.

C.

UAG, UAA, UGA

D.

UUG, UAA, UGA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:đây là 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc nên không mã hóa cho a.a nào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.