Trong bài “Văn hay chữ tốt”, Cao Bá Quát đã nhận ra điều gì sau sư việc xảy ra với bà cụ hàng xóm ?

A.

Dù văn hay đến đâu mà chữ không đẹp cũng chẳng ích gì

B.

Dù văn có dở, chỉ cần chữ đẹp là được

C.

Dù văn hay đến đâu, nếu viết sai chính tả thì chẳng còn ý nghĩa gì

D.

Dù văn hay đến đâu cũng cần đúng mẫu văn bản quy định

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.