Trong bảng mã di truyền axit amin mêtiônin và triptôphan được mã hóa bởi bộ ba

A.

3'GUA5'; 3'GGU5'.

B.

5'AGU3'; 5'UGG3'.

C.

3'AUG5'; 3'UGG5'.         

D.

5'UAA3'; 5'AUG3'

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo bảng mã di truyền, axit amin mêtiônin là aa mở đầu được mã hóa bởi bộ ba 5’AUG 3’ và aa triptôphan được mã hóa bởi bộ ba 5’UGG 3’  

  Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...