Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của prôtêin tương ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc?

A.

Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit

B.

Thay thế một cặp nuclêôtit

C.

Mất một cặp nuclêôtit

D.

Thêm một cặp nuclêôtit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit gây biến đổi nhiều nhất do thay đổi trình tự bộ ba kể từ vị trí bị đb.

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...