Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng thắng lợi nào?

A.

Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954.

B.

Hiệp định Giơnevơ ngày 21-1-1954.

C.

Hiệp định Pari ngày 21-7-1975.

D.

Hiệp định Pari ngày 21-1-1973.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Với việc kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27-1-1973), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”. Trong hiệp định Pari có điều khoản là: Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự, cam kết tiếp tục không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Sai lầm và chú ý: Sau khi kí kết Hiệp định Pari, Mĩ còn để lại các cố vấn Mĩ ở miền Nam và tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nên mói nói Hiệp định Pari mới chỉ căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...