Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thụ cuối cùng đều:

A.

Sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật.

B.

Chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo.

C.

Chuyển cho các sinh vật phân giải.

D.

Giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...