Trong hiện tượng quang – phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để  

A.

A: tạo ra dòng điện trong chân không

B.

B: làm cho vật phát quang        

C.

C: thay đổi điện trở của vật

D.

D: làm nóng vật

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...