Trong không gian Oxyz cho điểm img1và mặt phẳng (P) có phương trình img2. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là:

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến một phẳng ta có img1.

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.