Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng lần lượt có phương trình img1. Phương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng là:

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Gọi là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với có vectơ pháp tuyến img1 Đường thẳng img2 là hình chiếu vuông góc của d lên chính là giao tuyến của và. Do đó điểm trên img3 Trong đó img4 Vectơ chỉ phương của img5: img6  PTTS của img7. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.