Trong không gian với hệ tọa độ img1 cho img2, img3. Điểm img4 thay đổi thuộc mặt phẳng img5. Tìm giá trị của biểu thức img6 khi img7 nhỏ nhất.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

 img1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Gọi điểm img1 thỏa mãn img2 khi đó: img3img4. Phương trình mặt phẳng img5img6. Xét img7 do đó tọa độ điểm img8 cần tìm là img9img10. Vậy img11img12.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.