Trong không khí, khi chiếu ánh sáng có bước sóng 550 (nm) vào một chất huỳnh quang thì chất này có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang có bước sóng là:

A.

650 nm.

B.

540 nm.

C.

480 nm.

D.

 450 nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1 

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...