Trong kì trung gian của chu kì tế bào, tế bào thần kinh (nơron) sau khi trải qua pha G sẽ

A.

vượt qua điểm R đi vào pha S và diễn ra nguyên phân.

B.

vượt qua điểm R và đi vào quá trình biệt hóa.

C.

không vượt qua điểm R và đi vào quá trình biệt hóa.

D.

không vượt qua điểm R chỉ đi vào pha S và diễn ra nguyên phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không vượt qua điểm R và đi vào quá trình biệt hóa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.