Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng Chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?

A.

Chiến tranh đơn phương

B.

Chiến tranh đặc biệt

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Việt Nam hóa chiến tranh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...